Syddansk Marte Meo

Om Gerda Nielsen

Min faglige baggrund

Jeg er autoriseret sygeplejerske og har mere end 25 års erfaring som sygeplejerske i en lægepraksis, hvor jeg har mødt familier og patienter i mange forskellige livssituationer og har ydet rådgivning, vejledning og samtaleterapi.

Jeg blev færdig som sygeplejerske på Aarhus Kommune Hospital i 1990, og fra starten har mit faglige fokus været de specialer, hvor mødet med patienten er af særlig stor betydning for om et patientforløb bliver en god og tryg oplevelse som eksempelvis børneonkologisk afdeling i Aarhus.

At se det hele menneske – det holistiske menneskesyn – er for mig afgørende i mødet med ethvert menneske. Det at se bag om et menneskes initiativer og se deres handlinger indefra giver en forståelse for deres livssituation og dermed for, hvordan jeg kan være med til at være udviklingsstøttende.

Marte Meo terapeut Gerda Nielsen
Familieterapeut Gerda Nielsen

At være konsultationssygeplejerske

Min mand åbnede egen praksis i 1991, og jeg var slet ikke i tvivl om, at her kunne jeg være med til at skabe en familielægepraksis, hvor jeg kunne have fokus på hele familien og møde patienten med min overbevisning om, at ethvert menneske gør det så godt, som de kan ud fra deres erfaringer og livsbetingelser.

At være en del af hinandens livsrejse på denne måde og med mulighed for at skabe en lægepraksis ud fra fælles menneskelige og faglige værdier har været et helt særligt privilegium. Som konsultationssygeplejerske kender jeg familiernes netværk, deres historier og livsforløb, kort sagt følger jeg den enkelte fra vugge til grav med både glædelige og svære stunder, som deles og bliver en del af konsultationsprocessen.

Undervejs har jeg haft orlov og fået både praktiske erfaringer og efteruddannelser med fokus på familiearbejdet!

Marte Meo terapeut

I 2003 blev jeg certificeret marte meo terapeut og startede min lille familierådgivningsvirksomhed Syddansk Marte Meo sideløbende med mit job i praksis.
I takt med min fordybelse på familieområdet og det stigende antal henvendelser til lægepraksis fra nybagte forældre med spørgsmål om amning, trøst, gråd og afføringsproblemer – kort sagt generelt flere henvendelser om at tackle forældrerollen – oplevede jeg, at denne opgave ikke altid alene kunne løses i almen praksis.

Fra januar 2019 har jeg primært arbejdet som familierådgiver, men er fortsat freelance konsultationssygeplejerske. At være sygeplejerske i en praksis og holde mig ajour sygeplejefagligt bygger bro til mit familiearbejde. I almenpraksis møder jeg alle familier med tidens udfordringer, og jeg ser tværfagligt og tværsektorielt arbejde som et af de vigtigste parametre for at kunne yde forebyggende familierådgivning.

Jeg har en bred sundhedsfaglig, pædagogisk og psykologisk erfaring som fundament, men det er yderst vigtigt for mig at møde dig og din familie med respekt og ydmyghed og med fokus på, hvordan jeg kan støtte og guide, så din familie kommer i mere balance og glædelig trivsel ud fra jeres værdier. Derfor er det jeres hverdag og jeres virkelighed, der danner rammerne for et forløb hos mig!

I mit arbejde som familierådgiver kommer jeg hjem til jer i jeres egne trygge rammer. Min mission er at støtte jer i forældrerollen, så I føler jer kompetente og trygge. Trygge forældre skaber trygge børn.
Jeg arbejder med marte meo metoden, hvis fundament er Det Nye Barnesyn, der tager udgangspunkt i barnets medfødte behov for kontakt. Samspillet med jer danner grundlag for barnets tryghed, tilknytning og trivsel.

Marte Meo terapeut Gerda Nielsen

Som familierådgiver og marte meo terapeut oplever jeg, at stadig flere familier henvender sig med usikkerhed og bekymring om, hvorvidt de er tilstrækkeligt gode forældre. Bekymringen drejer sig ofte omkring helt fundamentale samværssituationer som gråd, trøst og det at få barnet til at falde til ro og sove.
Gennem mine mange års erfaringer med familiearbejde er det ofte få men meget virksomme tiltag, der kan genskabe overskud og balance i en families hverdag. Grundlæggende hjælper det at øge og styrke fokus på:
RO, RITUALER OG RARE RELATIONER©

> Klik for at downloade folderen 

Privat

Jeg er mor til 2 voksne børn, og beriget med (indtil videre) 2 skønne børnebørn! Alle familier er unikke, men jeg er dybt taknemmelig for også at kunne trække på egne erfaringer med forældrerollen, morrollen og bedsteforældrerollen kort sagt min livserfaring.

Jeg er professionel, men for at være dygtig professionelt er det afgørende at have selvindsigt. At kunne se mine familier indefra og mig selv udefra er hele tiden i spil.

Min passion er Syddansk Marte Meo. At se en families egen indre forældreintuition blomstre og komme i balance er livsbekræftende for mig. Derfor er min fritid også hyppigt faglitteratur og endnu et kursus eller en efteruddannelse, men allervigtigst er det at være sammen med mine allerkæreste!!

Familieterapeut Gerda Nielsen

Uddannelser og vigtigste kurser

Som sundhedsfaglig uddannet er jeg forpligtet til at holde min faglighed ajour. Jeg er årligt på relevante efteruddannelsesforløb indenfor ledelse og sygepleje i almen praksis, er på efteruddannelsesdage i familierådgivning samt brush up i marte meo regi hos Jytte Birk Sørensen, Dansk Marte Meo Center, hvorfra jeg også modtager supervision.

 • 2023 Certificeret Børneyoga instruktør v. Blå Himmel Yoga/ Sisse Siegumfeldt.
 • 2023 Efteruddannelsesforløb hos Center for Mentalisering Århus
  “Mentalisering i arbejdet med gravide og udsatte forældre til spædbørn eller mindre børn” 
 • 2023 “Stress, traumer og selvregulering og betydningen for graviditet, fødsel og barselsperioden” v. v. Maiken Bjerg og Janni Ammitzbøll (SE traumatologi)
 • 2023 BBAUM ved. Marlene Jul Houmann
 • 2023 “Graviditetsbehandling” Dansk Akademi for Kropsterapi
 • 2021 Psoas Sjælens muskel v. Lotte Paarup, indehaver af Den Intelligente Krop
 • 2021 Kropsorienteret bearbejdning af chok og traumer v. Inger Svane SE traumeterapeut
 • 2021 Certificeret Totum kropsterapeut v. Skolen for Totum Kropsterapi Odense
 • 2021 3 dages Marte Meo Brush Up kursus v. Dansk Marte Meo Center
 • 2020 uddannelse til kropsterapeut ved Totum
 • Certificeret babymassør
 • 2020 Fosterets og fødslens psykologi v. Henrik Dybdal Larsen
 • 2020 Theraplay 3-dages kursus ved Anne Larsen
 • 2018 Barndommens svigt kan spores i Hjernen v. Martin Teicher
 • 2018 Neuroaffektiv mentalisering v. Susan Hart/ Docenten
 • 2017 Lægeforeningens Addicted kursus London misbrug og smertepatienter
 • 2015 Grundlæggende Lederuddannelse ved IBC Kolding
 • 2014 Forældreevne kompetence -undersøgelse v. Rikke Schwartz/Docenten
 • 2013 Grundlæggende ACT -terapi kursus Aarhus UNI Institut For Funktionelle Lidelser
 • 2010 Krogerup Seminar Affektregulering, mentalisering og mestring i klinisk praksis v. Chefpsykolog Jens Hardy Sørensen
 • 2005 NEED specialuddannelse for sygeplejersker om erectil dysfunktion
 • 2004 Den Motiverende Samtale MI terapeut v Carl Erik Mabeck , Grundlæggende og overbygning MI
 • 2003 certificeret marte meo terapeut v. Jytte Birk Sørensen DMMC
 • 2003 rygestop instruktør v. Kræftens Bekæmpelse
 • Sternes udviklingsteorier v. Steen Basse
 • 1994 Nøgleperson i Forebyggelse af Kræft EU-kursus Dansk Sygepleje Råd
 • Juni 1990 autoriseret sygeplejerske på Aarhus Kommune Hospital

I mit kropsterapiarbejde modtager jeg lægefaglig supervision.

Frivilligt arbejde
 • Frivillig i Mødrehjælpen Kolding, Måltidet 2018
 • Frivillig i Foreningen hjælp voldsofre 1995-1997
 • 1996 co-terapeut i projekt ” Vold i Familien ” projektleder psykolog Ib Friberg.
Tidligere samarbejdspartnere m. foredrag /undervisning bl.a.
Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd

K.E. Løgstrup

Vi elsker cookies!
Hjemmesiden bruger cookies til at forbedre din oplevelse, til at måle trafik og til at målrette annoncer. Ved at klikke videre accepterer du hjemmesidens brug af cookies.