Syddansk Marte Meo

Marte Meo metoden

Marte Meo historie

Marte Meo metoden er udviklet af den hollandske pædagog Maria Aarts. Metoden er inspireret af den nyere spædbarnsforskning, som bl.a. har påvist, at vi fødes som sociale individer med potentiale for udvikling og læring. Barnet fødes dybt socialt og indstillet på at indgå i kontakt. Barnets har stærke medfødte kompetencer til at indgå i et livgivende samspil med sine omsorgspersoner. Dette samspil får betydning for barnets tilknytning, trivsel og sunde udvikling.

Metoden præsenteres som en videometode til at observere, analysere, vurdere og evaluere på et givet samspil med fokus på at finde udviklingsstøttende ressourcer.

Den er udviklet gennem mikroanalytiske studier af det naturlige forældre-barn samspil, hvor bl.a udviklingspsykologiens mester Daniel Stern dokumenterer, at voksne kommunikerer med et spædbarn på en særlig udviklingsstøttende måde. Det er denne særlige kommunikationsform, som Maria Aarts har systematiseret, og de grundlæggende marte meo principper danner baggrund for et udviklingsstøttende samspil.

At barnet får mulighed for sund socioemotionel udvikling! Det samspil barnet mødes med, bliver den erfaring barnet møder verden med! Vi kan kun udvikle os i samspil med andre mennesker, og det gælder livslangt

Marte Meo Metoden

Hvordan foregår marte meo?

Marte Meo betyder “ved egen kraft” og det er netop din/ jeres egne intuitive forældre-ressourcer, der skal i spil. Det er rådgivning via videooptagelser af din/jeres hverdagssituation, hvor jeg via videooptagelser viser dig/jer, hvad barnet/baby har brug for og samtidig er en øjenåbner for det, du/ I allerede gør godt, men som du/I måske er usikre på er godt nok.

Marte Meo opstartspakke

Et typisk marte meo forløb

Der optages 2 små film på ca. 7 til 10 min. Hvad, der skal filmes, aftales ved opstartssamtalen, men det tager altid udgangspunkt i dit og jeres behov for vejledning.
Ved hjælp af videoanalysen får I som nævnt helt konkrete arbejdsredskaber, der kan løsne op for jeres udfordringer og skabe mere trivsel og glæde i familien. Dette konkrete arbejdspunkt er i fokus, indtil der aftales ny videooptagelse med nyt arbejdspunkt ved næste tilbagemelding.
I bestemmer selv om tilbagemeldingen skal foregå på mit kontor eller hjemme hos jer. Det kan være svært at få arrangeret barnepige, så min erfaring er, at langt de fleste familier er glade for, at det foregår hjemme i familien på et tidspunkt, hvor barnet/børnene er blevet puttet.

I får friske øjne til at se på jeres samspil med hinanden og med jeres børn
 • At minimere skældud og konflikter til gavn for hele familien.
 • At trygge forældre skaber trygge børn.
 • At gå fra børn der ikke hører efter til at styrke forældre-rollen, så I bliver kærlige og kompetente rollemodeller.
 • At styrke jeres ro og tro på jer selv, at styrke forståelsen for baby og kunne rumme gråden og føle jer trygge, når baby skal trøstes.
 • At være den katalysator der gør, at I mestrer at have kontakt med barnet, så barnet får en tryg tilknytning og kan møde verden med selvværd og glæde.
Familierådgivning kræsne børn
Marte Meo principperne der sikrer udviklingsstøttende kontakt

Et lille nyfødte barn kan tage handle-, verbale- og føle-initiativer. Barnet kan bevæge sig, dreje sig væk og søge øjenkontakt, kan via forskellige gråd-nuancer sige noget og kan ved lyde og bevægelser give udtryk for sine følelser.

Når vi følger barnets initiativer, retter vi opmærksomheden på barnets gøren og laden. Vi tuner os ind på barnet. Vi kan følge barnet ved at vente på det, sætte ord på det, barnet gør, hvad barnet siger, eller hvad barnet viser os. Vi kan følge barnet ved at imitere dets mimik, lyde og bevægelser.

Når vi venter på barnet, giver vi barnet mulighed for at være med og forstå. Vi sikrer os, at vi matcher barnets udviklingsniveau. Vi giver os selv tid til at se det, barnet signalerer. Barnet får en erfaring med at det er værd at vente på. Det er en måde at vise respekt, og det ligger til grund for at kunne imitere barnet.

At imitere sit barn er højeste form for anerkendelse og et boost af kærlighedshormoner. Hjerneforskning tyder på, at vi er udstyret med spejlneuroner. Vi forbinder os via spejlneuronerne. Det lille barn smiler til far og far smiler varmt tilbage, imiterer og far og barnets nervesystemer svinger i takt.

Vi har stort behov for spejling, og dermed understreges betydningen af øjenkontakt.

Marte Meo principperne
Når du følger barnet ved at benævne
 • Matcher du barnets udviklingsniveau
 • Styrker barnets sproglige udvikling
 • Styrker opmærksomhed og koncentration
 • Styrker tryghed og tillid
 • Styrker det nuværende øjeblik
 • Styrker gensidighed og samhørighed
 • Styrker selvværd, selvtillid
 • Styrker at barnet begynder at sætte ord på sig selv
 • Styrker selvbevidsthed
 • Styrker barnets selvregulering og registrering
 • Styrker at barnet for ord for og kobler en oplevelse
Når du følger ved at spørge
 • Risikerer du at møde barnet over eller under dets udviklingsniveau
 • Kræver det refleksion
 • Er ofte tempostyrende
 • Opleves det som at blive testet både på viden og på sig selv
 • Kan det opleves som mistillid til barnets mestring
 • Kan det forstyrre koncentrationen
 • Kan det hæmme legeinitiativer og kreative processer
 • Hæmmer det oplevelsen af genkendelighed
 • Fokuseres på barnets præstation i stedet for væren
 • Risiko for unødig styring
Ved at benævne barnets tilstand og sætte ord på dets følelser lærer du barnet at kende sig selv og sit indre følelsesliv. Det styrker barnet i at lære at dele og tale om følelser, at kunne tåle og udholde frustrationer og ikke mindst at udvikle følelsesmæssig selvregulering og impulskontrol.
Vi har 7 grundfølelser:
Følelser er medfødte

Følelser er overordnede og kan udtrykkes på forskellig vis.

Når du benævner, hvad barnet er optaget af, styrker du barnets nysgerrighed, og du giver barnet en viden om omverden, og styrker barnets begrebsverden.

Ved at stille spørgsmål, opleves dine spørgsmål af barnet som en test af barnets viden og det skaber fokus på korrekt præstation med fare for at barnet lider nederlag. Spørgsmål giver også barnet indtryk af, at du som forældre er usikker.

Eksempelvis:

Barnet kigger efter en hund på gåturen. Det er langt vigtigere at benævne barnet end at teste barnet: ” Hvad er det?” ”Hvad siger hunden?” Sig i stedet for; ” Ja, du kigger på en hund”

Eller: ”Kan du fortælle mormor, hvilken farve din kjole har?”
Du kan i stedet for sige; ”Se mormor, Sofie har en fin rød kjole på” eller ”Du er så glad for din fine røde kjole. ”Se mormor synes også den er flot”
På den måde respekterer du barnet og møder barnet udviklingsstøttende.

Når du har fokus på det, barnet mestrer, og positivt bekræfter barnet, styrker du barnets lyst til at tage flere initiativer, styrker barnets selvværdsfølelse og nysgerrighed.

Når du giver barnet anvisninger i stedet for at sige NEJ, LAD VÆRE og HOLD OP styrker du barnets mulighed for at samarbejde og lære. Det, du italesætter, vokser. Ved for eksempel at sige: ”Nej, du må ikke lege med ledningen” øges fokus på ledningen. Barnet hører og forstår ikke ordet IKKE. Derved kommer barnet til igen og igen at røre ved den spændende ledning. Alternativet er at give en anvisning.
”Øj du synes ledningen er spændende”, derved får du barnets opmærksomhed, du skaber en kontakt. ”Se her, du må lege med din telefon”, vis barnet alternativet, gør det spændende og hjælp barnet med at flytte fokus.

Den positive voksne

Ved at være den positive voksne kan du tage ansvar for det, der er voksenansvaret og guide dit barn. At være anerkendende og positiv er ikke det samme, som at barnet skal bestemme det, der ikke er til forhandling. Der er mange situationer i en almindelig hverdag, hvor barnet skal noget. Have tøj på, i seng, spise mad mm. Som voksen er det vigtigt, at du kan strukturere og møde barnet udviklingsstøttende. Ved at anvende marte meo principperne minimeres skæld ud og konflikter.

Marte Meo forløb og kurser
Hvis du ikke kan forklare det på en simpel måde, så er det fordi du ikke har forstået den godt nok!

Albert Einstein

Marte Meo er en metode, der bruger video til at analysere samspillet mellem mennesker.

Det er netop det enkle ved Marte Meo- metoden, der er genialt.
Konkrete anvisninger. Billederne taler for sig selv og til hjertet.
Udelukkende få ord uden nødvendighed for at bruge tidens trends af buzz words. Kontekst uafhængigt.

Så faktisk er Marte Meo metoden i sig selv lige præcis et pragteksempel på, at er der dyb viden og erfaring (emperi og evidens ) som grundlag for en metode, så er det enkle muligt!

Dejlige tilbagemeldinger

Jeg er så taknemmelig for, at vi fandt Gerda. Efter to forgæves forsøg på at få hjælp hos kommunal familieterapeut og børnepsykolog, trængte vi i den grad til hjæl. Gerda gennemskuede straks, hvilken hjælp vi havde brug for. Hun er anerkendende, opmuntrende og knivskarp i sin vejledning. Hun har hjertet med i sit arbejde og gør en kæmpe forskel. Jeg ved ikke hvad vi skulle have gjort uden Gerda. Sådan er det bare! .-)

Lene

Kære Gerda. Vi vil mangle dig MEGET- du har gjort en forskel i vores familie. Tillykke til alle de familier, der får æren af at få din hjælp og vejledning . Kh. os.

Manuela Truhr

Facebook 2018

“Marte Meo metoden har gjort mit daglige arbejde med børnene meget lettere og sjovere – alt foregår i en positiv ånd. Udover at lette mit arbejde har Marte Meo metoden givet en stor glæde ved at se et lille “fortabt” barn, på ganske kort tid, og med enkle midler, udvikle sig til et velfungerende og livsglad barn, der bare spurter derud af og suger til sig af livet. Så Marte Meo er dobbelt udvikling og glæde – både barn og voksen vokser med opgaven.”

Margit

Dagplejer i Kolding

“Gerda kom hjem til os flere gange, hvor der blev snakket, filmet og hygget. Som nybagt førstegangsmor er man altid usikker på, om det man gør er rigtig nok… én ting er, at man får det af vide af famillie og venner, men det er helt klart noget andet at se det med egne øjne. Man bliver mere bevidst om, hvad man gør, og hvordan man gør det. Jeg synes faktisk det hjalp mig rigtig meget, i den usikre nye tilværelse jeg var i, med et lille nyt vidunder, min dejlige søn. Bliver jeg spurgt, om jeg ville have været Marte Meo forløbet foruden, er svaret klart nej! Det har virkelig givet mig meget at være med. Vi har faktisk for et par år siden været med i endnu et forløb, med vores anden søn Jesper. Det var, mens han gik i børnehaven. Det var også en rigtig god oplevelse, som har givet os meget.”

Henriette Sørensen

Kolding

Familieterapeut Gerda Nielsen

Hvordan kan jeg hjælpe dig/jer?

Kontakt mig gerne til en uforpligtende snak og nærmere info.
Vi elsker cookies!
Hjemmesiden bruger cookies til at forbedre din oplevelse, til at måle trafik og til at målrette annoncer. Ved at klikke videre accepterer du hjemmesidens brug af cookies.